Lid worden van Leuven Aquatics?

Lidgelden worden geïnd per sportjaar, dus van september tot en met augustus van het daarop volgende kalenderjaar. Wat dit concreet betekent lees je hieronder per afdeling.

Opdelen in 2 betalingen per sportjaar is enkel mogelijk in de Afdeling zwemmen.

Afdeling Zwemmen Leuven

Periode Zwemschool incl Présport/Précompetitie Sportivo's en volwassenen G-zwemmen
1 september 2019-30 juni 2020 € 200.00 € 210.00 € 210.00
1 september 2019-31 december 2019 € 90.00 € 100.00 € 100.00

1 januari 2020-30 juni 2020

(indien reeds lid tot dec 2019)

€ 120.00 € 130.00 € 130.00

1 januari-30 juni 2020

(Nieuw lid)

€ 140.00 € 150.00 € 150.00

1 april-30 juni 2020

(Nieuw lid)

€ 70.00 € 76.00 € 76.00

Volwassenen die wensen deel te nemen aan MASTERS wedstrijden , zowel in zwembad als in open water, vinden hier meer informatie

Voor bijkomende vragen kan u hier terecht op ons contactformulier onder Inschrijvingen -> Zwemmen of G-zwemmen

 

Rotselaar Aquatics

Periode  
14 september 2019 – 30 juni 2020 € 280.00
14 september 2019 – 27 januari 2020 € 150.00
8 februari 2020 – 30 juni 2020 € 150.00

Afdeling Competitiezwemmen

Periode    
1 september 2019 - 31 augustus 2020 €300.00  

Er wordt 2 keer per sportjaar zwemgeld aangerekend, hierop is korting mogelijk bij engagement van de ouders binnen de afdeling, klik hier door voor meer informatie.

Inschrijven is enkel mogelijk per sportjaar. Voor bijkomende vragen kan u hier terecht op ons contactformulier onder Inschrijvingen -> Competitiezwemmen

 

Afdeling Waterpolo

Periode U9 en U11   ouderen/andere teams 
1 augustus - 30 juni 2020 €210 €260

Inschrijven is enkel mogelijk per sportjaar

Voor waterpolo geldt ook nog een extra huishoudelijk reglement : waterpolo-huishoudelijk-reglement-lidgeld-2017

Voor bijkomende vragen kan u hier terecht op ons contactformulier onder Inschrijvingen -> Waterpolo

 

Afdeling Artistiek zwemmen

Periode zonder licentie met licentie
1 sept 2019-1 sept 2020 € 230

€ 280

 
Voor bijkomende vragen kan u hier terecht op ons contactformulier onder Inschrijvingen -> Artistiek Zwemmen
 

Algemene info

De meeste ziekenfondsen geven een “sportclubpremie”.

Na betaling van het lidgeld en de correcte inschrijving via de ledenwebsite wordt een attest gemaild waarmee u deze premie kan aanvragen.

De nieuwe lidkaart wordt uitgedeeld door de afdelingsverantoordelijke of de trainers tijdens de zwemuren.

De algemene gezinskorting werd vanaf werkingsjaar 2019 vervangen door een nieuwe specifieke sociale korting i.s.m. Stad Leuven. Meer info hier.

 

Betalingsreglement

 

1. Het lidgeld is verschuldigd vanaf de eerste zwembeurt van de betrokken periode, met uitzondering van een eventuele proefles.  Niet betaling betekent dat er geen recht is om deel te nemen aan de clubactiviteiten en in het bijzonder ook dat men niet verzekerd is. 

2. Leden die in de loop van het kalenderjaar van afdeling veranderen, bv van présport naar sportivo's, of van précompetitie naar synchroonzwemmen, waterpolo of competitiezwemmen, zijn GEEN extra lidgeld verschuldigd. Bij wisselingen in de andere richting kan er echter ook geen lidgeld terugbetaald worden.

3. Het lidgeld is verworven door de club en kan enkel in de volgende gevallen gedeeltelijk worden terugbetaald:
*op voorlegging van een medisch attest dat zwemmen verbiedt
*bij verhuis op voorlegging van een bewijsstuk
*op voorlegging van elke andere ernstige reden mits goedkeuring door het bestuur

Desgevallend wordt €20 terugbetaald per volledige maand (ttz 4 opeenvolgende weken) dat men niet kan participeren aan de clubactiviteiten.

De datum van indienen van een vraag tot terugbetaling geldt als referentiemaand voor de mogelijke terugbetaling.