Lid worden van Leuven Aquatics?

Lidgelden worden vanaf 2017 geïnd per sportjaar, dus van september tot en met augustus van het daaropvolgde jaar. Wat dit concreet betekent lees je hieronder per afdeling.

Afdeling Zwemmen

Periode zwemschool présport précompetitie sportivo's en volwassenen G-zwemmen
1 september 2017-30 juni 2018 € 200.00 € 210.00 € 210.00
1 september 2017-31 december 2017 € 90.00 € 100.00 € 100.00

1 januari 2018-30 juni 2018

(indien reeds lid tot dec 2017)

€ 120.00 € 130.00 € 130.00

1 januari-30 juni 2018

(Nieuw lid)

€ 140.00 € 150.00 € 150.00

1 april-30 juni 2018

(Nieuw lid)

€ 70.00 € 76.00 € 76.00

Volwassenen die wensen deel te nemen aan MASTERS wedstrijden , zowel in zwembad als in open water, vinden hier meer informatie

 

Afdeling Competitiezwemmen

Periode    
1 januari - 31 juli 2017

€200.00

 
1 september 2017 - 31 augustus 2018 €300.00  

Er wordt 2 keer per sportjaar zwemgeld aangerekend, hierop is korting mogelijk bij engagement van de ouders binnen de afdeling, klik hier door voor meer informatie.

Inschrijven is enkel mogelijk per sportjaar.

 

Afdeling Waterpolo

Periode ikjes en eendjes  ouderen/andere teams 
1 augustus - 31 december 2017 (lidgeld - sportjaar)  €100 €180

1 januari 2018 - 30 juni 2018 (2e deel lidgeld)

€100 €130

Inschrijven is enkel mogelijk per sportjaar

Voor waterpolo geldt ook nog een extra huishoudelijk reglement : waterpolo-huishoudelijk-reglement-lidgeld-2017

 

Afdeling Synchro

Periode zonder licentie met licentie  

1 januari-30 juni 2017

€ 140 € 170  
1 sept 2017-1 sept 2018 € 230

€ 280

 
       
 
 
 

Algemene info

De meeste ziekenfondsen geven een “sportclubpremie”.

Na betaling van het lidgeld en de correcte inschrijving via de ledenwebsite worden de lidkaart en een attest opgestuurd waarmee u deze premie kan aanvragen

Gezinskorting: vanaf het 3de lid betaal je slechts 50% van deze tarieven
*uitsluitend geldig voor familieleden, wonend op hetzelfde adres
*de korting is eerst van toepassing op het laagste lidgeldtarief, maw als 1e en 2e lid wordt er steeds degenen met het hoogste lidgeld ingeschreven

 

Betalingsreglement

1. Het lidgeld is verschuldigd vanaf de eerste zwembeurt van de betrokken periode, met uitzondering van een eventuele proefles.  Niet betaling betekent dat er geen recht is om deel te nemen aan de clubactiviteiten en in het bijzonder ook dat men niet verzekerd is. 

2. Leden die in de loop van het kalenderjaar van afdeling veranderen, bv van présport naar sportivo's, of van précompetitie naar synchroonzwemmen, waterpolo of competitiezwemmen, zijn GEEN extra lidgeld verschuldigd. Bij wisselingen in de andere richting kan er echter ook geen lidgeld terugbetaald worden.

3. Het lidgeld is verworven door de club en kan enkel in de volgende gevallen gedeeltelijk worden terugbetaald:
*op voorlegging van een medisch attest dat zwemmen verbiedt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       *bij verhuis op voorlegging van een bewijsstuk
*op voorlegging van elke andere ernstige reden mits goedkeuring door het bestuur

Desgevallend wordt €16  (of €8 vanaf 3e gezinslid) terugbetaald per volledige maand (ttz 4 opeenvolgende weken) dat men niet kan participeren aan de clubactiviteiten.

De datum van indienen van een vraag tot terugbetaling geldt als referentiemaand voor de mogelijke terugbetaling.