Competitiezwemmen als Master bij Leuven Aquatics

Masters competitiezwemmen, zowel in zwembad als in open water, kunnen aan wedstrijden deelnemen onder een licentie van Leuven Aquatics.

Na indienen van het medisch attest, zie http://www.zwemfed.be/clubsite/lijsten-formulieren wordt de zwemlicentie aangevraagd door het sportsecretariaat van competitiezwemmen via sportsecretariaat.competitie at leuvenaquatics.be

De zwemmer/ster neemt zelf contact op met het sportsecretariaat om zich te laten inschrijven. Hij/zij verwijst daarbij naar de Organisator (Club, datum, locatie) en vermeldt de wedstrijdnummers waaraan deelname gewenst is (afstand, zwemslag, inschrijftijd)

Kostprijs: €60.00 te betalen in januari van het gestarte kalenderjaar , bestaande uit:

  • Licentie: €30,00 per kalenderjaar
  • Startgeld: wordt afgerekend per start, is wisselend (want bepaald door de organisator), MOET altijd betaald worden (ook bij niet-deelname, bv wegens ziekte!). Er wordt een forfaitair bedrag gevraagd van €30,00 per kalenderjaar.
  • Forfaitkosten worden doorgerekend op basis van de factuur van de zwemfederatie.
  • Het sportsecretariaat houdt bij wat de reële door de club betaalde kosten zijn, het saldo (te veel of te kort) wordt in december vereffend.

Zwemmers die trainen samen met de Leuven Aquatics Volwassenen dienen ook te voldoen aan het gebruikelijk lidmaatschap van die zwemgroep.

Open water zwemmers: contacteer het sportsecretariaat

Laatste reglementen zie http://www.zwemfed.be/sites/default/files/ow_reglementen_nieuw_01012014.pdf