UiTPAS-werking breidt uit

Vorig jaar zijn de gesprekken gestart over de uitbereiding van UiTPAS Leuven naar UiTPAS Regio Leuven. Op die manier kunnen meer mensen gebruik maken van de voordelen en het aanbod van UiTPAS. Vooral voor mensen met een UiTPAS aan kansentarief biedt dit nieuwe mogelijkheden. Ze kunnen zo voordelig deelnemen aan het vrijetijdsgebeuren in Leuven en de ruimere regio.

De samenwerking zal in de eerste plaats starten met de gemeenten Bierbeek, Oud-Heverlee en Herent. Zij hebben nog geen eigen UiTPAS-werking en stappen mee in het regioverhaal. Steden zoals Gent (regio met o.a. Dender, Lochristi, …) en Kortrijk (UiTPAS Zuidwest) werken al langer op deze manier.

Wat betekent de regio-uitbereiding nu precies voor onze werking met UiTPAS:

  • De belangrijkste nieuwigheid is het opentrekken van de kansentarieven. Op dit moment kunnen alleen pashouders met hun domicilie in Leuven gebruik maken van het kansentarief bij Leuvense partners. Van zodra de regiowerking van start gaat, kunnen pashouders met kansentarief uit de 3 gemeenten ook terecht bij de Leuvense UiTPASpartners. Omgekeerd kunnen Leuvenaars met recht op kansentarief ook aansluiten bij het aanbod van Herent, Bierbeek en Oud-Heverlee.
  • De derde betalersregeling en de verdeelsleutels blijven ongewijzigd. Ook de werking van de UiTPASbalie verandert niet.  
  • We werken aan een vereenvoudigde procedure voor de terugbetaling van de kansentarieven, zodat dit in de toekomst vlot en zo uniform mogelijk verloopt. We informeren jullie daar binnenkort over.
  • Punten sparen en voordelen omruilen is altijd mogelijk geweest over de grenzen heen.  Iemand uit bv. Gent kan in bv. Het Depot ook punten sparen en het voordeel (gratis drankje) omruilen. Elke dag sluiten nieuwe steden en gemeenten aan bij het UTPAS-programma. Dit verandert dus niet.
  • Ook met de nieuwe, regionale samenwerking blijft Leuven verder inzetten op de eigen UiTPAS-werking en kunnen jullie nog altijd terecht bij de UiTPAScoördinator (de nieuwe aanwerving loopt). Met de 3 gemeenten gaan we wel nauwer samenwerken op het vlak van marketing en communicatie en dat zal de toeleiding naar het aanbod van alle betrokken partijen alleen maar versterken.

 

We willen als club de stad Leuven en de UiTPAS-werking bedanken voor de ondersteuning en het mogelijk maken van sport voor zoveel mogelijk mensen.