Sports.Tech

Persconferentie Sports.Tech 21 januari 2015

Op woensdag 21 januari 2015 werd door de provincie Vlaams-Brabant en de KU Leuven het nieuwe project "Sports.Tech" voorgesteld aan de pers. Dit project, dat wordt gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant, heeft als doel om sport, kennis, bedrijfsleven en beleid te verenigen in een sportcluster met een sterke focus op topsport & technologie. Sports.Tech tracht met haar activiteiten twee verschillende doelgroepen te bereiken.

De eerste doelgroep bestaat uit de aanbieders van sportgerelateerde technologieën, diensten, producten en toepassingen. Projectcoördinator Tine Van Lommel (KU Leuven) legt uit: “Het gaat hierbij om onderzoeksgroepen en bedrijven die actief zijn in het ontwikkelen van nieuwe technologieën en toepassingen voor de sportsector. Het toenemende belang van technologische innovaties en wetenschappelijk inzicht in sport en de hieruit voortvloeiende innovatiecomplexiteit, maakt het noodzakelijk om de krachten te bundelen. Op die wijze kunnen we voldoende kritische massa opbouwen om (inter-)nationaal competitief te blijven. Samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in de verschillende schakels van de waardeketen is een must."

De tweede doelgroep die Sports.Tech wil bereiken zijn de eindgebruikers van nieuwe sporttechnologieën. “Deze doelgroep bestaat allereerst uit topsportclubs en topsporters die nieuwe technologische ontwikkelingen aanwenden om hun prestaties te verbeteren. Een andere doelgroep zijn innovatieve bedrijven die wensen tegemoet te komen aan de vraag van de topsporter.” De 6 topclubs en partners in dit project komen allemaal uit Leuven: Leuven Aquatics, OHL, Leuven Bears, KHCL, VHL en DCLA.

Het is algemeen bekend dat topsport zeer hoge eisen stelt: nieuwe technologieën en wetenschappelijke inzichten zijn nodig om prestaties te blijven verbeteren. Hier is een belangrijke rol voor Sports.Tech weggelegd in innovatiestimulering en -ondersteuning.

“Door het opzetten van een sportcluster kunnen we optimaal tegemoet aan de noden van de voornoemde doelgroepen: het innovatievermogen van de aanbieders wordt vergroot en kenniscreatie en -valorisatie wordt bevorderd. Tot slot treedt Sports.Tech de eindgebruikers tegemoet als één groep en wordt Vlaams-Brabant, als eerste Vlaamse provincie, als expertisecentrum voor sport & technologie op de kaart gezet.” sluit Van Lommel af.

"De positie van Leuven Aquatics in een universiteitsstad als Leuven opent veel mogelijkheden die we via dit project optimaal willen benutten", zegt Jeroen Lecoutere, onderzoeker aan de KU Leuven en bestuurslid van partnertopclub Leuven Aquatics. “Door dit project kunnen we concreet werk maken van een technologische meerwaarde in de zwemsport door nauw samen te werken met het onderzoeksveld en de bedrijfswereld. We zijn als nationale topclub bijzonder enthousiast over de mogelijkheden die dit project biedt.”

meer info: www.flanderssmarthub.be

een filmpje waarin de projecten worden voorgesteld: http://youtu.be/udGkcR9uPCk