Van de (Koninklijke) Leuvense Zwemclub in 1914 naar Leuven Aquatics in 2014 

100 jaar boeiende geschiedenis!

April 1914: het openluchtzwembad aan "de boulevard" (de hoek van de huidige Capucienenvoer en de Tervuursevest) gaat open ...om in augustus weliswaar weer tijdelijk te sluiten ingevolge de "Groote Oorlog" van 1914 - 1918.


Enkele vrienden grepen de komst van het zwembad aan om onze club te stichten. Ze wilden samen aan competitie te doen. In 1916 typten ze keurig de eerste "statuts" van de "Cercle de Natation Louvain" en ze slaagden er in om steeds meer mensen aan te spreken door hun brede interesse voor alle sporten waar zwemmen aan te pas komt en door hun talent om van zwemcompetities een waar volksfeest te maken. Getuige daarvan is de originele affiche uit 1925 die in Sportimonium in Hofstade te bezichtigen is.

Zowat 25 jaar na de geboorte van onze club breekt de tweede wereldoorlog uit: opnieuw wordt het zwembad gesloten en onze club moet uitwijken naar "de Lange Staart" (een Dijlearm) en het Leopoldspark, het huidige Provinciaal Domeinwaar echter een springtoren was...een kans die we niet lieten liggen.

De post WOII periode, met een heropend zwembad, gaf een nieuwe boost. Het aantal leden steeg tot 400, meisjes waren welkom...en we citeren uit een toespraak voor ons veertigjarig bestaan, maar nog steeds actueel:
"De LZC heeft opgehouden een vereniging van enkele kameraden zwemmers te zijn. Ze is uitgegroeid tot een grote sportieve kring van de zwemsport, een van de weinige sporten waarop het geld en zijn verderfelijke invloed nog geen vat hebben. De taak van onze club is niet uitsluitend meer het intensief trainen van enkele veelbelovende elementen maar het doen genieten van door een zo groot mogelijk aantal medeburgers van het genot dat het zwemmen biedt."

De volgende mijlpaal is de opening van het overdekt zwembad aan het Hogeschoolplein in 1958
Onze club werkte enthousiast mee aan de viering. Eindelijk konden we terug alle takken van de zwemsport beoefenen en vooral, eindelijk werkten we weersonafhankelijk.


Dit hoewel we voorheen tijdens de winter niet onverdienstelijk waren als toneel- en volleybalclub.
 


In 1964 en inmiddels getooid met het predicaat "Koninklijke", schreven we voor het eerst onze geschiedenis neer in de feestbrochure ter gelegenheid van de viering van die verjaardag.

In 1989 breiden we daar als jubilerende vereniging van 75 jaar een gevolg aan en werden we ontvangen in het stadhuis, voor we naar de salons Georges aan het Hogeschoolplein trokken tot in de vroege uurtjes.

Nog eens 25 jaar later, in 2014, bliezen we 100 kaarsjes uit in ons nieuwe onderkomen Sportoase.

Gedurende die honderd jaren werd de missie van de stichters om topsport te organiseren op een breed fundament van zwemschool en recreatieve zwemsport in al haar werkvormen, onverminderd doorgegeven tussen generaties bestuurders, lesgevers en zwemmers.

Een missie waar maken...het is makkelijk in de mond genomen maar zoals in elke club wisselden periodes van laagconjunctuur en grote bloei elkaar af.
Zo kenden vooral waterpolo en synchroon zwemmen een hobbelig parcours en konden we ze respectievelijk pas in 2001 en 2002 herstarten, telkens dankzij een fikse startimpuls vanuit de stad.
Enkel schoonspringen ontbreekt momenteel in het Leuvense als aanbod, ondanks ons succesvol verleden in deze tak, maar er is momenteel onvoldoende water om ook dit uit te bouwen.
Alle andere takken van de zwemsport, inclusief een aanbod voor zwemmers met een beperking sinds 1994, zijn vandaag echter wel aanwezig in onze club. Met een zwemschool, een recreatief en competitief niveau voor kinderen en volwassenen, en af en toe lessen in het kader van buurtsport, bereiken we praktisch duizend leden.

Daarnaast investeren we in samenwerking met andere clubs zoals voor ons dames-waterpoloteam of de samenwerking met AEGIR uit Diest waarmee we binnen de BEST-samenwerking tot de Belgische top in de zwemcompetitie behoren.

Kwaliteit leveren is een voorwaarde om als club relevant te blijven...wat 100 jaar geleden kwaliteit was is dat nu al lang niet meer...kwaliteit vergt voortdurend toetsen en vernieuwen, zowel op het niveau van onze bestuurders als op het niveau van onze lesgevers en trainers. Kwaliteit begint echter bij de basis, bij onze zwemschool waarvoor we jaar na jaar het label van de gouden druppel van de Vlaamse zwemfederatie ontvangen. Kwaliteit zoeken we ook met de VTS opleidingscursussen die we jaarlijks in Leuven organiseren in samenwerking met de stad.

Waar het tot in 2014 op vlak van kwaliteit tenslotte een beetje aan ontbrak was het investeren in een stevig clubimago, in een moderne look & feel, in Leuvense clubkleuren, in goede communicatie met onze leden en onze partners, in gebruik van de nieuwe media en zelfs aan een naam die blijft plakken.
Daarom sloten we het eeuwfeest van de Koninklijke Leuvense Zwemclub op 27 september 2014 af met de onthulling van onze nieuwe naam en een nieuwe communicatievisie: moge Leuven Aquatics de komende honderd jaren opnieuw tienduizenden Leuvenaars de techniek en het plezier van de zwembadsporten bijbrengen van watergewenning tot absolute topsport in al haar afdelingen.

 

Rik Van Buggenhout
Voorzitter Leuven Aquatics
Ter gelegenheid van het 100-jarig feest op 27 september 2014 in de Sportoase te Leuven